Расширенный поиск
Поиск по тендерам РФ Иностранные закупки Поставщики Участники госторгов Реализация собственности Заказчики Еще
Иностранные закупки Источники иностранных тендеров и закупок

Тендеры и закупки: TVP Telewizja Polska

Поделиться
20-09-2021
Postępowanie w sprawie zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług handlowych w zakresie sprzedaży ofert Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Olsztynie (Языки тендера: PL)
(примерный перевод на русский Производство относительно заключения рамочного соглашения о предоставлении коммерческих услуг в продаже польских С.А. Филиал местности в Olsztyn )
Номер тендера: 18030934
Страна: Польша (другие тендеры и закупки Польши >> )
Источник тендера: TVP Telewizja Polska
Осталось 7 дней
Организация, проводящая закупку: TVP Telewizja Polska
20-09-2021
Postępowanie w sprawie zawarcia umowy ramowej na świadczenie usług handlowych w zakresie sprzedaży ofert Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Olsztynie (Языки тендера: PL)
(примерный перевод на русский Производство относительно заключения рамочного соглашения о предоставлении коммерческих услуг в продаже польских С.А. Филиал местности в Olsztyn )
Номер тендера: 18030591
Страна: Польша (другие тендеры и закупки Польши >> )
Источник тендера: TVP Telewizja Polska
Осталось 7 дней
Организация, проводящая закупку: TVP Telewizja Polska
07-09-2021
Zakup i dostawa monitorów produkcyjnych wraz z osprzętem dla OTV Poanań (Языки тендера: PL)
(примерный перевод на русский покупка и доставка производственных мониторов вместе с аксессуарами для OTV Poanan )
Номер тендера: 17579329
Страна: Польша (другие тендеры и закупки Польши >> )
Источник тендера: TVP Telewizja Polska
Организация, проводящая закупку: TVP Telewizja Polska
26-07-2021
Przetarg nieograniczony (Языки тендера: PL)
(примерный перевод на русский Неограниченный тендер )
Номер тендера: 16267751
Страна: Польша (другие тендеры и закупки Польши >> )
Источник тендера: TVP Telewizja Polska
Организация, проводящая закупку: TVP Telewizja Polska
14-07-2021
Konkurs w celu wyboru brokera na obsługę ubezpieczeniową w zakresie grupowych ubezpieczeń osobowych dla TVP S.A. wymienionych w Dziale II grupa 2 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Языки тендера: PL)
(примерный перевод на русский Конкурс выбора брокера для страховой поддержки в области групповой страховки для TVP S.A. Эти разделы, перечисленные в разделе "Групп 2 в разделе II в Приложении к Закону 11 сентября 2015 года по страхованию и перестрахованию" )
Номер тендера: 15930391
Страна: Польша (другие тендеры и закупки Польши >> )
Источник тендера: TVP Telewizja Polska
Организация, проводящая закупку: TVP Telewizja Polska
14-07-2021
Konkurs w celu wyboru brokera na obsługę ubezpieczeniową ubezpieczeń majątkowych i osobowych, w wybranym zakresie dla TVP S.A., zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń. (Языки тендера: PL)
(примерный перевод на русский конкурс, чтобы выбрать брокер для страхования и страхования личного страхования, в выбранном Диапазон для TVP SA, в соответствии с Законом 15 декабря 2017 года по распределению страхования. )
Номер тендера: 15930390
Страна: Польша (другие тендеры и закупки Польши >> )
Источник тендера: TVP Telewizja Polska
Организация, проводящая закупку: TVP Telewizja Polska
21-05-2021
Konsultacje rynkowe - "Analiza rynku dotycząca sposobów świadczenia usług transportu samochodowego w zakresie przewozu osób i ładunków na terenie kraju”. (Языки тендера: PL)
(примерный перевод на русский Рыночные консультации - "Рыночный анализ в отношении способов предоставить автомобильные транспортные услуги в области транспортировки лиц и грузов в стране". )
Номер тендера: 14397865
Страна: Польша (другие тендеры и закупки Польши >> )
Источник тендера: TVP Telewizja Polska
Организация, проводящая закупку: TVP Telewizja Polska
10-03-2021
Zamawiający ogłasza Konsultacje rynkowe związane z planowanym przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania podróżami służbowymi w TVP S.A w SAP”. (Языки тендера: PL)
Номер тендера: 12113724
Страна: Польша (другие тендеры и закупки Польши >> )
Источник тендера: TVP Telewizja Polska
Организация, проводящая закупку: TVP Telewizja Polska
30-12-2020
Wykonanie usług sprzątania i utrzymania czystości obiektów Oddziału TVP S.A. w Krakowie, w okresie 22 miesięcy (Языки тендера: PL)
Номер тендера: 10018878
Страна: Польша (другие тендеры и закупки Польши >> )
Источник тендера: TVP Telewizja Polska
Организация, проводящая закупку: TVP Telewizja Polska
30-12-2020
Dostawa samochodu ciężarowego z podwoziem do zabudowy dla Oddziału TVP S.A w Rzeszowie (Языки тендера: PL)
Номер тендера: 9981663
Страна: Польша (другие тендеры и закупки Польши >> )
Источник тендера: TVP Telewizja Polska
Организация, проводящая закупку: TVP Telewizja Polska
24-12-2020
Wymiana samochodu stacji satelitarnej DSNG POL–055 – nabycie samochodu technologicznego wraz z wykonaniem jego zabudowy specjalistycznej i instalacją urządzeń dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Gorzowie Wielkopolskim (Языки тендера: PL)
Номер тендера: 9875225
Страна: Польша (другие тендеры и закупки Польши >> )
Источник тендера: TVP Telewizja Polska
Организация, проводящая закупку: TVP Telewizja Polska
16-12-2020
Dostawa bezprzewodowego łącza kamerowego (Языки тендера: PL)
Номер тендера: 9735816
Страна: Польша (другие тендеры и закупки Польши >> )
Источник тендера: TVP Telewizja Polska
Организация, проводящая закупку: TVP Telewizja Polska
11-12-2020
Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Oddziału Terenowego TVP S.A. w Szczecinie w okresie 36 miesięcy (Языки тендера: PL)
(примерный перевод на русский Świadczenie usługi kompleksowego utrzymania czystości w obiektach Oddziału Terenowego TVP S.A. w Szczecinie w okresie 36 miesięcy )
Номер тендера: 9653993
Страна: Польша (другие тендеры и закупки Польши >> )
Источник тендера: TVP Telewizja Polska
Организация, проводящая закупку: TVP Telewizja Polska
04-12-2020
Dostawę urządzeń do modernizacji oświetlenia studyjnego Studia S-1 Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie (Языки тендера: PL)
(примерный перевод на русский Dostawę urządzeń do modernizacji oświetlenia studyjnego Studia S-1 Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie )
Номер тендера: 9512680
Страна: Польша (другие тендеры и закупки Польши >> )
Источник тендера: TVP Telewizja Polska
Организация, проводящая закупку: TVP Telewizja Polska
03-12-2020
Dostawa i sprzedaż miksera dźwięku - konsolety audio wraz z osprzętem (Языки тендера: PL)
(примерный перевод на русский Dostawa i sprzedaż miksera dźwięku - konsolety audio wraz z osprzętem )
Номер тендера: 9486639
Страна: Польша (другие тендеры и закупки Польши >> )
Источник тендера: TVP Telewizja Polska
Организация, проводящая закупку: TVP Telewizja Polska
28-11-2020
Dostawa mikroportów do wozu DSNG POL 110 Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie (Языки тендера: PL)
(примерный перевод на русский Доставка микропортов на грузовик DSNG POL 110 Регионального отделения Telewizja Polska S.A. в Кракове )
Номер тендера: 9366993
Страна: Польша (другие тендеры и закупки Польши >> )
Источник тендера: TVP Telewizja Polska
Организация, проводящая закупку: TVP Telewizja Polska
21-11-2020
Informacji o zamiarze przeprowadzenia Dialogu technicznego na "Modernizację Studia S1 i Studia S2" (Языки тендера: PL)
(примерный перевод на русский Информация о намерении провести технический диалог на тему "Модернизация Studio S1 и Studio S2" )
Номер тендера: 9205744
Страна: Польша (другие тендеры и закупки Польши >> )
Источник тендера: TVP Telewizja Polska
Организация, проводящая закупку: TVP Telewizja Polska
18-11-2020
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację układu centralnej klimatyzacji Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30 (Языки тендера: PL)
Номер тендера: 9158446
Страна: Польша (другие тендеры и закупки Польши >> )
Источник тендера: TVP Telewizja Polska
Организация, проводящая закупку: TVP Telewizja Polska
16-11-2020
Dostawa systemu interkomowego dla Oddziału Terenowego TVP S.A. w Katowicach (Языки тендера: PL)
(примерный перевод на русский Поставка системы внутренней связи для местного отделения TVP S.A. в Катовице )
Номер тендера: 9144911
Страна: Польша (другие тендеры и закупки Польши >> )
Источник тендера: TVP Telewizja Polska
Организация, проводящая закупку: TVP Telewizja Polska
10-11-2020
Usługi obsługi emisji programu dla TVP S.A. Oddział Terenowy w Lublinie oraz usługi w zakresie zadań inspektora emisji programu. (Языки тендера: PL)
(примерный перевод на русский Usługi obsługi emisji programu dla TVP S.A. Oddział Terenowy w Lublinie oraz usługi w zakresie zadań inspektora emisji programu. )
Номер тендера: 9075061
Страна: Польша (другие тендеры и закупки Польши >> )
Источник тендера: TVP Telewizja Polska
Организация, проводящая закупку: TVP Telewizja Polska
03-11-2020
Dostawa zestawu studyjnych mikrofonów bezprzewodowych i przewodowych przypinanych, oraz zestawu mikrofonów bezprzewodowych reporterskich dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Gdańsku (Языки тендера: PL)
(примерный перевод на русский Dostawa zestawu studyjnych mikrofonów bezprzewodowych i przewodowych przypinanych, oraz zestawu mikrofonów bezprzewodowych reporterskich dla Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Gdańsku )
Номер тендера: 8998122
Страна: Польша (другие тендеры и закупки Польши >> )
Источник тендера: TVP Telewizja Polska
Организация, проводящая закупку: TVP Telewizja Polska
03-11-2020
Dostawa rekorderów dla Oddziału TVP w Gdańsku (Языки тендера: PL)
(примерный перевод на русский Dostawa rekorderów dla Oddziału TVP w Gdańsku )
Номер тендера: 8998121
Страна: Польша (другие тендеры и закупки Польши >> )
Источник тендера: TVP Telewizja Polska
Организация, проводящая закупку: TVP Telewizja Polska
03-11-2020
Dostawa monitorów wideo dla Oddział TVP S.A. w Gdańsku (Языки тендера: PL)
(примерный перевод на русский Dostawa monitorów wideo dla Oddział TVP S.A. w Gdańsku )
Номер тендера: 8998120
Страна: Польша (другие тендеры и закупки Польши >> )
Источник тендера: TVP Telewizja Polska
Организация, проводящая закупку: TVP Telewizja Polska
28-10-2020
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację dźwigu towarowo-osobowego w budynku głównym Oddziału Terenowego w Krakowie przy ul. Krzemionki 30 (Языки тендера: PL)
(примерный перевод на русский Разработка проектной документации и выполнение строительных работ, включая модернизацию подъемника в главном здании Местного отделения в Кракове на ул. Кшемёнки 30 )
Номер тендера: 8917439
Страна: Польша (другие тендеры и закупки Польши >> )
Источник тендера: TVP Telewizja Polska
Организация, проводящая закупку: TVP Telewizja Polska
21-10-2020
Dostawę sprzętu komputerowego dla Oddziału Terenowego TVP w Gdańsku (Языки тендера: PL)
(примерный перевод на русский Поставка компьютерного оборудования для местного отделения TVP в Гданьске )
Номер тендера: 8809855
Страна: Польша (другие тендеры и закупки Польши >> )
Источник тендера: TVP Telewizja Polska
Организация, проводящая закупку: TVP Telewizja PolskaКак участвовать и выигрывать в тендерах международных компаний

Примите участие во третьем уникальном семинаре, который состоится 30.03.20 с 10-00 до 18-00 при поддержке Московской торгово-промышленной палаты по адресу: Москва, ул. Петровка, д.15, стр.1..

Откройте для себя новые рынки реализации ваших товаров, работ и услуг. Станьте поставщиком международных компаний с представительствами в России... таких как Mc'Donalds, Volkswagen, X5 Retail Group, Deutsche Bank, BP...

Цель тренинга и ожидаемые результаты:

Как выиграть тендер крупной западной компании: стратегия и тактика.
Достижение понимания, как работает закупочная процедура в иностранной компании.
Факторы успеха, что нужно, чтобы выиграть?

Оформление документов для тендера.
Необходимая документация или какой пакет документов всегда нужно иметь под рукой.
Выработка алгоритма действий, необходимого для подачи документации на тендер.

Понимание, как вести переговоры в рамках тендерной процедуры в большом концерне.
Как общаться с закупщиками и что им нужно знать о вас, а что – нет?
Тактика общения с отделом закупок.

Что нужно, чтобы финализировать сделку?
Пошаговый алгоритм действий

Ведущий семинара - Михаил Финкельштейн - руководитель тренинговой и консалтинговой компании с 20-летним практическим опытом построения структуры и работы отделов продаж зарубежных компаний. Бизнес-тренер международного уровня. Входит в рейтинг 100 топ-тренеров в Европе.

подробнее о семинаре...


Оформить заявку
Copyright © 2008-2021, TenderGURU
Карта сайта. Календарь.
Все права защищены. Полное или частичное копирование запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта TenderGURU.ru необходима гиперссылка на ресурс.
Электронная почта: info@tenderguru.ru
Многоканальный телефон 8-800-555-89-39
с любого телефона из любого региона для Вас звонок бесплатный!

Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе, и предназначен для юрлиц и индивидуальных предпринимателей,
являющихся участниками размещения государственного и коммерческого заказа.
Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных tenderguru.ru
нашли ошибку или неточность на странице?