Расширенный поиск
Поиск по тендерам РФ Иностранные закупки Поставщики Участники госторгов Реализация собственности Заказчики Еще
Иностранные закупки Источники иностранных тендеров и закупок

Тендеры (905)Фильтр

Тендеры и закупки: Liepājas pilsētas Dome

Поделиться
09-09-2021
Par aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu Liepājas pilsētas pašvaldības sociālo pakalpojumu sniegšanas vietā Salmu iela 53, Liepājā (LVP 2021/124) (Языки тендера: LV)
(примерный перевод на русский на поставках и установке оборудования городской муниципалитета Лиепая на улице Салма 53, Лиепая (LVP 2021/124) )
Номер тендера: 17625633
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Liepājas pilsētas Dome
Организация, проводящая закупку: Liepājas pilsētas Dome
03-09-2021
Par tiesībām veikt darbus objektā “Vides pieejamības nodrošināšana dzīvoklim Nr.2 dzīvojamā mājā Piltenes ielā 10, Liepājā” (LVP 2021/126) (Языки тендера: LV)
(примерный перевод на русский На праве на работу над объектом "Экологичность доступности к квартире № 2 в жилом доме на улице Piltenes 10, Лиепая" (LVP 2021/126) )
Номер тендера: 17460051
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Liepājas pilsētas Dome
Организация, проводящая закупку: Liepājas pilsētas Dome
30-08-2021
Iekškvartālu brauktuvju posmu atjaunošana Liepājā (LVP 2021/114) (Языки тендера: LV)
(примерный перевод на русский Восстановление стадий внутренней проезжей части в Лиепае (LVP 2021/114) )
Номер тендера: 17293514
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Liepājas pilsētas Dome
Организация, проводящая закупку: Liepājas pilsētas Dome
30-08-2021
Tirgus izpēte sociālās jomas darbinieku apmācību organizēšanai, veicinot sociālo darbinieku kompetences darbā ar senioriem (Языки тендера: LV)
(примерный перевод на русский Маркетинговое исследование организации социальных работников, содействие компетентности социальных работников с пожилых людей )
Номер тендера: 17293510
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Liepājas pilsētas Dome
Организация, проводящая закупку: Liepājas pilsētas Dome
27-08-2021
Iemidzinātu savvaļas dzīvnieku pārvietošana ārpus pilsētas (Языки тендера: LV)
Номер тендера: 17228143
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Liepājas pilsētas Dome
Организация, проводящая закупку: Liepājas pilsētas Dome
27-08-2021
Par akustiskās aparatūras sistēmas un ekspozīcijas izgaismošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana projekta „Inovāciju centra attīstība Liepājs pilsētā”’ īstenošanas ietvaros (LVP 2021/125) (Языки тендера: LV)
(примерный перевод на русский Поставка и монтаж акустических систем и оборудования системы освещения экспозиции "Развитие инновационного центра Лиепаи в городе" "реализация (ППЖ 2021/125) )
Номер тендера: 17218104
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Liepājas pilsētas Dome
Организация, проводящая закупку: Liepājas pilsētas Dome
26-08-2021
"Eiropas Mobilitātes nedēļas 2021" pasākuma "Diena bez auto" organizēšana (Языки тендера: LV)
(примерный перевод на русский "Европейская неделя мобильности 2021" Мероприятие "День без авто" )
Номер тендера: 17218085
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Liepājas pilsētas Dome
Организация, проводящая закупку: Liepājas pilsētas Dome
25-08-2021
Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “Liepājas Raiņa 6.vidusskolas ēkas telpu grupas (sanmeglu) atjaunošana un pārsedžu atjaunošana Ganību ielā 106, Liepājā” (LVP 2021/113) (Языки тендера: LV)
(примерный перевод на русский Услуги по надзору за строительством для объекта "Liepaja Raina 6th Средняя школа Группа зданий (Санмеглу) Реставрация и восстановление выключателей на улице Ганибу 106, Лиепая" (LVP 2021/113) )
Номер тендера: 17178525
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Liepājas pilsētas Dome
Организация, проводящая закупку: Liepājas pilsētas Dome
23-08-2021
Par hokeja formu piegādi Liepājas Sporta spēļu skolai (LVP 2021/123) (Языки тендера: LV)
(примерный перевод на русский На поставку хоккейных форм в Лиепае спортивных игр школы (LVP 2021/123) )
Номер тендера: 17097648
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Liepājas pilsētas Dome
Организация, проводящая закупку: Liepājas pilsētas Dome
23-08-2021
Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Liepājas Raiņa 6.vidusskolas ēkas telpu grupas (sanmezglu) atjaunošana un pārsedžu atjaunošana Ganību ielā 106, Liepājā” (LVP 2021/109) (Языки тендера: LV)
(примерный перевод на русский На право выполнения строительных работ "Лиепайского Raina 6-й вторичный Школа Части строительная группа (воскресенье) Восстановление и реабилитация случайно Street 106, Лиепая "(ППЖ 2021/109) )
Номер тендера: 17097647
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Liepājas pilsētas Dome
Организация, проводящая закупку: Liepājas pilsētas Dome
16-08-2021
Par tiesībām veikt reklāmas objektu izvietošanu pašvaldības reklāmas stendos, sabiedriskā transporta pieturvietās un citos reklāmas objektos un šo reklāmas nesēju uzturēšanu Liepājā (LVP 2021/122) (Языки тендера: LV)
Номер тендера: 16886583
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Liepājas pilsētas Dome
Организация, проводящая закупку: Liepājas pilsētas Dome
12-08-2021
Tirgus izpēte sociālās jomas darbinieku apmācību organizēšanai, veicinot sociālo darbinieku kompetences darbā ar senioriem (Языки тендера: LV)
(примерный перевод на русский Рыночная исследовательская организация социальных работников, содействие компетенции социальных работников с пожилыми людьми )
Номер тендера: 16812197
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Liepājas pilsētas Dome
Организация, проводящая закупку: Liepājas pilsētas Dome
11-08-2021
Par akciju pārdošanas sākotnējās vērtības noteikšanu (LVP 2021/121) (Языки тендера: LV)
(примерный перевод на русский О начальной стоимости продажи акций (LVP 2021/121) )
Номер тендера: 16768779
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Liepājas pilsētas Dome
Организация, проводящая закупку: Liepājas pilsētas Dome
09-08-2021
Tirgus izpēte publiskā pasākuma organizēšanai, aktualizējot senioru līdzāspastāvēšanu sabiedrībā un fizisko aktivitāšu nozīmību senioru vecumā (Языки тендера: LV)
(примерный перевод на русский исследование рынка для организации общественного мероприятия, обновление сосуществования пожилых людей в обществе и важность физической активности в возрасте старшего возраста )
Номер тендера: 16691863
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Liepājas pilsētas Dome
Организация, проводящая закупку: Liepājas pilsētas Dome
09-08-2021
Būvuzraudzības pakalpojumi objektam “J.Čakstes Liepājas pilsētas 10.vidusskolas ēkas pamatu sanācija un lietus kanalizācijas tīkla pārbūve Alejas ielā 10, Liepājā” (LVP 2021/116) (Языки тендера: LV)
Номер тендера: 16655947
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Liepājas pilsētas Dome
Организация, проводящая закупку: Liepājas pilsētas Dome
09-08-2021
Sociālā dienesta ēku telpu remonts (LVP 2021/92) (Языки тендера: LV)
Номер тендера: 16655946
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Liepājas pilsētas Dome
Организация, проводящая закупку: Liepājas pilsētas Dome
06-08-2021
Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Teritorijas labiekārtojums pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām Dunikas ielā 9/11, Liepājā 2.kārtas būvdarbi” (LVP 2021/119) (Языки тендера: LV)
Номер тендера: 16585954
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Liepājas pilsētas Dome
Организация, проводящая закупку: Liepājas pilsētas Dome
06-08-2021
Gājēju pāreju apgaismojuma izbūve Liepājā (LVP 2021/117) (Языки тендера: LV)
(примерный перевод на русский Строительство подсветки пешеходного перехода в Лиепае (LVP 2021/117) )
Номер тендера: 16582468
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Liepājas pilsētas Dome
Организация, проводящая закупку: Liepājas pilsētas Dome
05-08-2021
Liepājas valstspilsētas vietējā ģeodēziskā tīkla pilnveidošanas 5.kārta (LVP 2021/115) (Языки тендера: LV)
(примерный перевод на русский Лиепая Национальная местная геодезическая сеть Улучшение 5 (LVP 202/115) )
Номер тендера: 16582443
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Liepājas pilsētas Dome
Организация, проводящая закупку: Liepājas pilsētas Dome
05-08-2021
Multifunkcionāla sporta laukuma izbūve Sila ielā 5, Liepājā (LVP 2021/108) (Языки тендера: LV)
(примерный перевод на русский Многофункциональный спортивный наземный строитель на улице Sila 5, Liepaja ( LVP 2021/108) )
Номер тендера: 16538384
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Liepājas pilsētas Dome
Организация, проводящая закупку: Liepājas pilsētas Dome
03-08-2021
Tirgus izpēte sociālās jomas darbinieku apmācību organizēšanai, veicinot sociālo darbinieku kompetences darbā ar senioriem (Языки тендера: LV)
Номер тендера: 16475033
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Liepājas pilsētas Dome
Организация, проводящая закупку: Liepājas pilsētas Dome
03-08-2021
Par būvprojekta izstrādi minimālā sastāvā objektam “Ēkas atjaunošana ar lietošanas veida maiņu Teātra ielā 3, Liepājā” (LVP 2021/118) (Языки тендера: LV)
(примерный перевод на русский Разработка строительного проекта в минимальном составе здания "Восстановление здания с изменением использования в Театральной улице 3, Лиепая" (LVP 2021/118) )
Номер тендера: 16469007
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Liepājas pilsētas Dome
Организация, проводящая закупку: Liepājas pilsētas Dome
03-08-2021
Par sabiedriskā transporta braukšanas biļešu, abonementa biļešu, līgumsoda kvīšu, līgumsoda rēķinu un kontroles talonu izgatavošanu un piegādi (LVP 2021/112) (Языки тендера: LV)
(примерный перевод на русский на билеты на общественный транспорт, билет подпиской, договорной мощности, договорной законопроект и ваучеры и доставки договорных веществ (LVP 2021/112) )
Номер тендера: 16469006
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Liepājas pilsētas Dome
Организация, проводящая закупку: Liepājas pilsētas Dome
30-07-2021
Par aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu Liepājas pilsētas pašvaldības sociālo pakalpojumu sniegšanas vietām (LVP 2021/99) (Языки тендера: LV)
Номер тендера: 16374226
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Liepājas pilsētas Dome
Организация, проводящая закупку: Liepājas pilsētas Dome
29-07-2021
Tirgus izpēte publiskā pasākuma organizēšanai, aktualizējot senioru līdzāspastāvēšanu sabiedrībā un fizisko aktivitāšu nozīmību senioru vecumā (Языки тендера: LV)
(примерный перевод на русский Рыночные исследования для организации общественного мероприятия, обновляя сосуществование пожилых людей в обществе и важность физической активности в возрасте старшего возраста )
Номер тендера: 16367822
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Liepājas pilsētas Dome
Организация, проводящая закупку: Liepājas pilsētas DomeКак участвовать и выигрывать в тендерах международных компаний

Примите участие во третьем уникальном семинаре, который состоится 30.03.20 с 10-00 до 18-00 при поддержке Московской торгово-промышленной палаты по адресу: Москва, ул. Петровка, д.15, стр.1..

Откройте для себя новые рынки реализации ваших товаров, работ и услуг. Станьте поставщиком международных компаний с представительствами в России... таких как Mc'Donalds, Volkswagen, X5 Retail Group, Deutsche Bank, BP...

Цель тренинга и ожидаемые результаты:

Как выиграть тендер крупной западной компании: стратегия и тактика.
Достижение понимания, как работает закупочная процедура в иностранной компании.
Факторы успеха, что нужно, чтобы выиграть?

Оформление документов для тендера.
Необходимая документация или какой пакет документов всегда нужно иметь под рукой.
Выработка алгоритма действий, необходимого для подачи документации на тендер.

Понимание, как вести переговоры в рамках тендерной процедуры в большом концерне.
Как общаться с закупщиками и что им нужно знать о вас, а что – нет?
Тактика общения с отделом закупок.

Что нужно, чтобы финализировать сделку?
Пошаговый алгоритм действий

Ведущий семинара - Михаил Финкельштейн - руководитель тренинговой и консалтинговой компании с 20-летним практическим опытом построения структуры и работы отделов продаж зарубежных компаний. Бизнес-тренер международного уровня. Входит в рейтинг 100 топ-тренеров в Европе.

подробнее о семинаре...


Оформить заявку
Copyright © 2008-2021, TenderGURU
Карта сайта. Календарь.
Все права защищены. Полное или частичное копирование запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта TenderGURU.ru необходима гиперссылка на ресурс.
Электронная почта: info@tenderguru.ru
Многоканальный телефон 8-800-555-89-39
с любого телефона из любого региона для Вас звонок бесплатный!

Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе, и предназначен для юрлиц и индивидуальных предпринимателей,
являющихся участниками размещения государственного и коммерческого заказа.
Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных tenderguru.ru
нашли ошибку или неточность на странице?