Расширенный поиск
Поиск по тендерам РФ Иностранные закупки Поставщики Участники госторгов Реализация собственности Заказчики Еще
Иностранные закупки Источники иностранных тендеров и закупок

Тендеры (446)Фильтр

Тендеры и закупки: Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Поделиться
02-10-2019
Automātiskā ekstrakcijas un hromatogrāfijas-masspektroskopijas sistēmas ar paraugu sagatavošanas aprīkojumu piegāde VTZPC vajadzībām ERAF projekta Nr.1.1.1.4/17/I/003 ietvaros (Языки тендера: LV)
Номер тендера: 5660943
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Организация, проводящая закупку: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
02-10-2019
Ultrasonogrāfijas iekārtu piegāde VMF vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros (Языки тендера: LV)
Номер тендера: 5660942
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Организация, проводящая закупку: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
01-10-2019
Laboratorijas aprīkojuma (metināšanas iekārtas ar papildaprīkojumu) piegāde TF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros (Языки тендера: LV)
Номер тендера: 5654480
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Организация, проводящая закупку: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
18-09-2019
Iekārtu komplekta starojuma analizēšanai un virtuālās realitātes briļļu iegāde ITF vajadzībām ERAF projekta Nr.1.1.1.4/17/I/003 ietvaros (Языки тендера: LV)
Номер тендера: 5586201
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Организация, проводящая закупку: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
16-07-2019
Augu audzēšanas telpu klimata kontroles iekārtu iegāde AAZI vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros (Языки тендера: LV)
(примерный перевод на русский Закупка климатического оборудования для оборудования для выращивания растений для проекта AAZI ERDF №. 21791a8d07c2303bc1a3f9824e6ec4be 1.1.1.4/17/I/003 )
Номер тендера: 5298115
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Организация, проводящая закупку: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
21-06-2019
Operāciju zāles aprīkojuma un iekārtu piegāde VMF vajadzībām ERAF projekta Nr.1.1.1.4/17/I/003 ietvaros (Языки тендера: LV)
(примерный перевод на русский Поставка оборудования и оборудования для VFF в рамках проекта ERDF №1.1.4 / 17 / I / 003 )
Номер тендера: 5179399
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Организация, проводящая закупку: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
21-06-2019
Konfokālās mikroskopijas sistēmas piegāde VTZPC vajadzībām ERAF projekta Nr.1.1.1.4/17/I/003 ietvaros (Языки тендера: LV)
(примерный перевод на русский Поставка конической микроскопии для нужд ВТЗПЦ в рамках проекта ERDF №1.1.4 / 17 / I / 003 )
Номер тендера: 5179398
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Организация, проводящая закупку: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
13-06-2019
Slogošanas iekārtas ar dzinēju un pjezoelektriska spiediena devēja signāla pastiprinātāja piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros (Языки тендера: LV)
(примерный перевод на русский Поставка усилителя сигнала для двигателя с пьезоэлектрическим датчиком давления ERDF № проекта 1.1.1.4/17/I/003 )
Номер тендера: 5141390
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Организация, проводящая закупку: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
29-05-2019
Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana LLU vajadzībām (Языки тендера: LV)
(примерный перевод на русский Предоставление услуг по командировкам для LLU )
Номер тендера: 5075512
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Организация, проводящая закупку: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
27-05-2019
Oksidatīvās stabilitātes analizatora ar taukskābju ēteru pagatavošanas iekārtu piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros (Языки тендера: LV)
(примерный перевод на русский Поставка анализатора окислительной стабильности с оборудованием для приготовления эфира жирных кислот ERDF Project Nr. 1.1.1.4/17/I/003 )
Номер тендера: 5058227
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Организация, проводящая закупку: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
22-05-2019
Meteoroloģisko staciju piegāde ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros (Языки тендера: LV)
(примерный перевод на русский Поставка метеостанции ERDF, проект №. 1.1.1.4/17/I/003 )
Номер тендера: 5035253
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Организация, проводящая закупку: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
16-05-2019
LLU Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorijas iekārtu apkope un remonts ar nepieciešamajiem materiāliem (Языки тендера: LV)
(примерный перевод на русский Техническое обслуживание и ремонт оборудования научной лаборатории LLU с необходимыми материалами )
Номер тендера: 5007642
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Организация, проводящая закупку: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
16-05-2019
Augkopības, dārzkopības un puķkopības produkcijas piegāde LLU vajadzībām un dažādu projektu īstenošanai (Языки тендера: LV)
(примерный перевод на русский Поставка продукции растениеводства, садоводства и цветоводства для нужд LLU и реализация различных проектов )
Номер тендера: 5007641
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Организация, проводящая закупку: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
14-05-2019
Zinātniskā aprīkojuma, velkmes skapja un PCR iekārtas piegāde BZL vajadzībām ERAF projekta Nr. 1.1.1.4/17/I/003 ietvaros (Языки тендера: LV)
(примерный перевод на русский Поставка научного оборудования, вытяжного шкафа и оборудования для ПЦР для проекта BZL ERDF №. 1.1.1.4/17/I/003 )
Номер тендера: 5002730
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Организация, проводящая закупку: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
10-05-2019
Ramana spektrometra un skenējošās elektronu mikroskopa (SEM) kombinētās sistēmas piegāde VTZPC vajadzībām ERAF projekta Nr.1.1.1.4/17/I/003 ietvaros (Языки тендера: LV)
Номер тендера: 4977810
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Организация, проводящая закупку: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
10-05-2019
Dažādu humāno un veterināro zāļu, medicīnas preču un reaģentu piegāde LLU Veterinārās klīnikas un VMF vajadzībām (Языки тендера: LV)
Номер тендера: 4977809
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Организация, проводящая закупку: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
10-05-2019
LLU ESAF ēkas fasādes vienkāršotas atjaunošanas 1.etapa būvdarbi (Языки тендера: LV)
Номер тендера: 4977808
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Организация, проводящая закупку: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
09-05-2019
Ziedputekšņu paraugu analīzes LLU AAZI vajadzībām projekta S347 ietvaros (Языки тендера: LV)
(примерный перевод на русский Анализ образцов пыльцы для AAZI LLU в рамках проекта S347 )
Номер тендера: 4974655
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Организация, проводящая закупку: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
09-05-2019
Apses, bērza un papeles finieru bionoturības noteikšana LLU pētniecības programmas projekta P5 īstenošanai (Языки тендера: LV)
(примерный перевод на русский Определение бионического сопротивления шпона осины, березы и тополя для реализации исследовательской программы проекта LU P5 )
Номер тендера: 4974654
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Организация, проводящая закупку: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
30-04-2019
Elektronisko komponenšu prototipēšanas iekārtas komplekta piegāde ERAF projekta Nr.1.1.1.4/17/I/003 ietvaros (Языки тендера: LV)
(примерный перевод на русский Поставка комплекта оборудования для создания прототипов электронных компонентов в рамках проекта ERDF №1.1.4 / 17 / I / 003 )
Номер тендера: 4939347
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Организация, проводящая закупку: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
29-04-2019
Siltumnīcu aprīkojuma piegāde LF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros (Языки тендера: LV)
(примерный перевод на русский Поставка тепличного оборудования для проекта LF ERDF Nr. 8.1.1.0/17/I/001 )
Номер тендера: 4929552
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Организация, проводящая закупку: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
23-04-2019
Laboratorijas aprīkojuma –3D printera – piegāde TF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros (Языки тендера: LV)
(примерный перевод на русский Поставка лабораторного оборудования - 3D-принтер для TF Проект ERDF № 8.1.1.0/17/I/001 )
Номер тендера: 4908096
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Организация, проводящая закупку: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
23-04-2019
Ķīmijas laboratorijas aprīkojuma piegāde PTF vajadzībām ERAF projekta Nr. 8.1.1.0/17/I/001 ietvaros (Языки тендера: LV)
(примерный перевод на русский Поставка лабораторного химического оборудования для ПТФ Проект ERDF №. 8.1.1.0/17/I/001 )
Номер тендера: 4908095
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Организация, проводящая закупку: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
23-04-2019
Nozaru ekspertu pakalpojumi studiju programmu satura izvērtēšanai un rekomendāciju sniegšanai projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/009 ietvaros (Языки тендера: LV)
(примерный перевод на русский Услуги сектора экспертов для оценки содержания учебных программ и выработки рекомендаций для проекта №. 8.2.3.0/18/A/009 )
Номер тендера: 4908094
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Организация, проводящая закупку: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
23-04-2019
Dažādas ķīmiskās analīzes LLU vajadzībām Zinātniskā pētījuma LAP 201-2020 16.1apakšpasākuma projektam (LAD2) (Языки тендера: LV)
(примерный перевод на русский Различные химические анализы для целей LLU для подмеры LAP 201-2020 16.1 (LAD2) )
Номер тендера: 4908093
Страна: Латвия (другие тендеры и закупки Латвии >> )
Источник тендера: Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Организация, проводящая закупку: Latvijas Lauksaimniecības universitāteКак участвовать и выигрывать в тендерах международных компаний

Примите участие во третьем уникальном семинаре, который состоится 30.03.20 с 10-00 до 18-00 при поддержке Московской торгово-промышленной палаты по адресу: Москва, ул. Петровка, д.15, стр.1..

Откройте для себя новые рынки реализации ваших товаров, работ и услуг. Станьте поставщиком международных компаний с представительствами в России... таких как Mc'Donalds, Volkswagen, X5 Retail Group, Deutsche Bank, BP...

Цель тренинга и ожидаемые результаты:

Как выиграть тендер крупной западной компании: стратегия и тактика.
Достижение понимания, как работает закупочная процедура в иностранной компании.
Факторы успеха, что нужно, чтобы выиграть?

Оформление документов для тендера.
Необходимая документация или какой пакет документов всегда нужно иметь под рукой.
Выработка алгоритма действий, необходимого для подачи документации на тендер.

Понимание, как вести переговоры в рамках тендерной процедуры в большом концерне.
Как общаться с закупщиками и что им нужно знать о вас, а что – нет?
Тактика общения с отделом закупок.

Что нужно, чтобы финализировать сделку?
Пошаговый алгоритм действий

Ведущий семинара - Михаил Финкельштейн - руководитель тренинговой и консалтинговой компании с 20-летним практическим опытом построения структуры и работы отделов продаж зарубежных компаний. Бизнес-тренер международного уровня. Входит в рейтинг 100 топ-тренеров в Европе.

подробнее о семинаре...


Оформить заявку
Copyright © 2008-2021, TenderGURU
Карта сайта. Календарь.
Все права защищены. Полное или частичное копирование запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта TenderGURU.ru необходима гиперссылка на ресурс.
Электронная почта: info@tenderguru.ru
Многоканальный телефон 8-800-555-89-39
с любого телефона из любого региона для Вас звонок бесплатный!

Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе, и предназначен для юрлиц и индивидуальных предпринимателей,
являющихся участниками размещения государственного и коммерческого заказа.
Сайт использует Cookie, которые нужны для авторизации пользователя.
На сайте стоят счетчики Яндекс.Метрика, Google Analytics и LiveInternet,
которые нужны для статистики посещения ресурса.

Политика обработки персональных данных tenderguru.ru
нашли ошибку или неточность на странице?