Телефон: 8-800-555-89-39
закупки и тендеры Монголия Главная страница Список стран по закупкам

Тендеры Монголии. Государственные закупки.


Название тендера
23-10-2017добавить в избранное
Сэлбэ, Баянхошуу дэд төвийн байгаль орчинд нөлөөлөх нөлөөллийг шинэчлэгдсэн зураг төслийн хүрээнд дахин нарийвчлан тодорхойлж, байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээний нэмэлт тодотгол хийх, байгаль орчны сөрөг нөлөөллийг бууруулах, дүйцүүлэн хамгаалах арга хэмжээ бүхий байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах ажил (Языки тендера: MN)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 2277034
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Сумма контракта: 4 229 168 (Российский рубль) Цена оригинальная: 180 000 000 (Тугрик)
Организация, проводящая закупку: Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем
23-10-2017добавить в избранное
Сумдын хөдөөгийн багийн эмч нарыг унаажуулах (Языки тендера: MN)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 2277033
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Сумма контракта: 1 409 723 (Российский рубль) Цена оригинальная: 60 000 000 (Тугрик)
Организация, проводящая закупку: Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем
23-10-2017добавить в избранное
Өргөн зурвасын сүлжээний тоног төхөөрөмж нийлүүлэх (Языки тендера: MN)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 2277032
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Сумма контракта: 9 280 675 (Российский рубль) Цена оригинальная: 395 000 000 (Тугрик)
Организация, проводящая закупку: Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем
21-10-2017добавить в избранное
Цэвэр усны шугамын шинэчлэлийн зураг төсөл боловсруулах (Языки тендера: MN)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 2272335
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Сумма контракта: 939 815 (Российский рубль) Цена оригинальная: 40 000 000 (Тугрик)
Организация, проводящая закупку: Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем
20-10-2017добавить в избранное
Дүүргийн 23 дугаар хороо 87 дугаар сургуулийн сагсан бөмбөгийн талбайн ажил (Языки тендера: MN)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 2272334
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Сумма контракта: 1 556 856 (Российский рубль) Цена оригинальная: 66 262 203 (Тугрик)
Организация, проводящая закупку: Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем
20-10-2017добавить в избранное
Сумын төвийн гудамж хорооллуудын гэрэлтүүлэг (Языки тендера: MN)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 2272333
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Сумма контракта: 458 160 (Российский рубль) Цена оригинальная: 19 500 000 (Тугрик)
Организация, проводящая закупку: Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем
20-10-2017добавить в избранное
УБ, СХД 22 дугаар хороо, хилийн 0151 дүгээр анги орчмын халаалтын зуухнуудыг төвлөрсөн дулаанд холбох ажил (Языки тендера: MN)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 2272332
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Сумма контракта: 54 501 348 (Российский рубль) Цена оригинальная: 2 319 662 300 (Тугрик)
Организация, проводящая закупку: Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем
20-10-2017добавить в избранное
Номын сангуудыг орчин үеийн хөгжил дэвшилттэй уялдуулан хөгжүүлэх орчин нөхцлийг бүрдүүлэх (Языки тендера: MN)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 2272331
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Сумма контракта: 1 174 769 (Российский рубль) Цена оригинальная: 50 000 000 (Тугрик)
Организация, проводящая закупку: Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем
20-10-2017добавить в избранное
Шилэн кабелийн залгааны машин, хэмжүүрийн багаж, дагалдах хэрэгсэл нийлүүлэх (Языки тендера: MN)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 2272330
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Сумма контракта: 2 805 348 (Российский рубль) Цена оригинальная: 119 400 000 (Тугрик)
Организация, проводящая закупку: Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем
20-10-2017добавить в избранное
Архи, дарс, шар айраг (Языки тендера: MN)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 2272329
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Сумма контракта: 23 607 218 (Российский рубль) Цена оригинальная: 1 004 760 000 (Тугрик)
Организация, проводящая закупку: Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем
20-10-2017добавить в избранное
10 кВ-ын вакуум таслуур бүхий хорго (Языки тендера: MN)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 2272328
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Сумма контракта: 2 114 584 (Российский рубль) Цена оригинальная: 90 000 000 (Тугрик)
Организация, проводящая закупку: Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем
20-10-2017добавить в избранное
Даатгалын үйлчилгээ (Языки тендера: MN)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 2272327
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Сумма контракта: 4 309 765 (Российский рубль) Цена оригинальная: 183 430 300 (Тугрик)
Организация, проводящая закупку: Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем
20-10-2017добавить в избранное
Иргэд, хүүхэд залуучууд, ахмад настанд зориулсан хөгжлийн төв, спорт заал барих /12, 13, 14, 15-р хороодын дунд/ (Языки тендера: MN)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 2272326
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Сумма контракта: 35 243 070 (Российский рубль) Цена оригинальная: 1 500 000 000 (Тугрик)
Организация, проводящая закупку: Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем
20-10-2017добавить в избранное
6 - 35 кВ-ын хэт хүчдэл хязгаарлагч (Языки тендера: MN)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 2272325
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Сумма контракта: 2 901 679 (Российский рубль) Цена оригинальная: 123 500 000 (Тугрик)
Организация, проводящая закупку: Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем
20-10-2017добавить в избранное
Соёл, урлагийн байгууллагуудад хөгжим, тоног төхөөрөмж худалдан авах (Языки тендера: MN)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 2272324
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Сумма контракта: 10 887 759 (Российский рубль) Цена оригинальная: 463 400 000 (Тугрик)
Организация, проводящая закупку: Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем
19-10-2017добавить в избранное
2017 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР УЛИРЛЫН ДУЛААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЭРЭГЛЭГДЭХ ТЕХНОЛОГИЙН НҮҮРС НИЙЛҮҮЛЭХ (Языки тендера: MN)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 2265504
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Сумма контракта: 19 031 258 (Российский рубль) Цена оригинальная: 810 000 000 (Тугрик)
Организация, проводящая закупку: Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем
19-10-2017добавить в избранное
Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудад гал тогооны тоног төхөөрөмж худалдан авах (Языки тендера: MN)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 2265503
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Сумма контракта: 17 621 535 (Российский рубль) Цена оригинальная: 750 000 000 (Тугрик)
Организация, проводящая закупку: Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем
19-10-2017добавить в избранное
Ахмад настны нөхөн сэргээх эмнэлэгийн ор /ком/ авах ажил (Языки тендера: MN)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 2265502
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Сумма контракта: 2 255 557 (Российский рубль) Цена оригинальная: 96 000 000 (Тугрик)
Организация, проводящая закупку: Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем
19-10-2017добавить в избранное
Налайх дүүргийн 5 дугаар хорооны халаалтын зууханд 2018 онд нүүрс нийлүүлэх (Языки тендера: MN)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 2265501
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Сумма контракта: 10 178 199 (Российский рубль) Цена оригинальная: 433 200 000 (Тугрик)
Организация, проводящая закупку: Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем
18-10-2017добавить в избранное
Агаарын бохирдлыг бууруулах шинэ дэвшилтэт техник технологийг судлан нэвтрүүлж хэрэгжүүлэх (Языки тендера: MN)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 2257444
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Сумма контракта: 11 747 690 (Российский рубль) Цена оригинальная: 500 000 000 (Тугрик)
Организация, проводящая закупку: Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем
18-10-2017добавить в избранное
Тень /Энгийн, Хаалганы хөшигөн/ нийлүүлэх (Языки тендера: MN)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 2257443
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Сумма контракта: 610 880 (Российский рубль) Цена оригинальная: 26 000 000 (Тугрик)
Организация, проводящая закупку: Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем
18-10-2017добавить в избранное
Төрөл бүрийн насос, насосны сэлбэг (Языки тендера: MN)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 2257442
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Сумма контракта: 8 223 383 (Российский рубль) Цена оригинальная: 350 000 000 (Тугрик)
Организация, проводящая закупку: Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем
18-10-2017добавить в избранное
ТГ-2-ын өдөөгчийг шинэчлэх (Языки тендера: MN)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 2252014
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Сумма контракта: 2 783 498 (Российский рубль) Цена оригинальная: 118 470 000 (Тугрик)
Организация, проводящая закупку: Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем
18-10-2017добавить в избранное
УНТЭ-д нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл худалдан авах (Языки тендера: MN)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 2252013
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Сумма контракта: 6 596 140 (Российский рубль) Цена оригинальная: 280 742 000 (Тугрик)
Организация, проводящая закупку: Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем
18-10-2017добавить в избранное
Эрдэнэ багийн Баян талын карьерийн 2 хэсгийн нөхөн сэргээлт /9.05 га/ (Языки тендера: MN)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 2252012
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Сумма контракта: 2 130 350 (Российский рубль) Цена оригинальная: 90 671 000 (Тугрик)
Организация, проводящая закупку: Төрийн худалдан авах ажиллагааны цахим систем
Copyright © 2004-2017, TenderGURU
Все права защищены. Полное или частичное копирование запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта TenderGURU.ru необходима гиперссылка на ресурс.
Электронная почта: info@tenderguru.ru
Многоканальный телефон 8-800-555-89-39
с любого телефона из любого региона для Вас звонок бесплатный!