Телефон: 8-800-555-89-39
Главная страница Иностранные тендеры по странам Тендеры Хорватии

System maintenance services

Поделиться
Для перевода текста тендера на нужный язык воспользуйтесь приложением:

Страна: Хорватия (другие тендеры и закупки Хорватия)
Организатор тендера: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Номер конкурса: 3476092
Дата публикации: 23-06-2018
Источник тендера: Единая система закупок Европейского союза

Кратко о нас и о том что мы публикуем

Самая полная база государственных и коммерческих тендеров (всего 55969967 тендеров + 38280 новых)
Количество источников тендеров (всего 37089 источников + 28 новых)
Победители тендеров: ежедневная рассылка, заключенные контракты, прогнозы победителей (всего 53537076 победителей и участников тендеров + 24447 новых)
Поставщики и заказчики, учавствующие в закупках
Планы закупок, заключенные контракты, имущественные торги
Закупки стран мира (всего 8836946 тендеров + 14642 новых)

23/06/2018    S119    - - Services - Voluntary ex ante transparency notice - Negotiated procedure without a call for competition 

Croatia-Zagreb: System maintenance services

2018/S 119-271536

Voluntary ex ante transparency notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
95093210687
Republike Austrije 20
Zagreb
10000
Croatia
Contact person: Ivana Tomašić
Telephone: +385 13782464
E-mail: ivana.tomasic@mgipu.hr
NUTS code: HR

Internet address(es):

Main address: www.mgipu.hr

I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Nabava usluge nadogradnje informacijskog sustava tržišta nekretnina „e-Nekretnine“ sa uslugom korištenja i održavanja

Reference number: PP02/2018-VV
II.1.2)Main CPV code
50324100
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Sukladno članku 205., 206. i 207. ZJN-a 2016 javni naručitelj određuje predmet nabave na način da ga opiše na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provodi pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje za predmet nabave velike vrijednosti za nabavu usluge nadogradnje informacijskog sustava tržišta nekretnina „e-Nekretnine“ sa uslugom korištenja i održavanja. Predmet nabave u ovom pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave je: nabava usluge nadogradnje informacijskog sustava tržišta nekretnina „e-Nekretnine“ sa uslugom korištenja i održavanja te ga zbog tehničkih razloga može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt, odnosno pružatelj usluge Apis IT d.o.o., Paljetkova 18, HR-10000 Zagreb.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 1 317 800.00 HRK
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
50324100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HR
Main site or place of performance:

Mjesto izvršenja predmeta nabave je sjedište Naručitelja Republike Austrije 20, HR-10000 Zagreb i sjedište Isporučitelja Paljetkova 18, HR-10000 Zagreb.

II.2.4)Description of the procurement:

Sukladno članku 205., 206. i 207. ZJN-a 2016 javni naručitelj određuje predmet nabave na način da ga opiše na jasan, nedvojben, potpun i neutralan način. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provodi pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje za predmet nabave velike vrijednosti za nabavu usluge nadogradnje informacijskog sustava tržišta nekretnina „e-Nekretnine“ sa uslugom korištenja i održavanja. Predmet nabave u ovom pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave je: nabava usluge nadogradnje informacijskog sustava tržišta nekretnina „e-Nekretnine“ sa uslugom korištenja i održavanja te ga zbog tehničkih razloga može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt, odnosno pružatelj usluge Apis IT d.o.o., Paljetkova 18, HR-10000 Zagreb.

II.2.5)Award criteria
Cost criterion - Name: Kriterij cijena / Weighting: 100 %
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure without prior publication
  • The works, supplies or services can be provided only by a particular economic operator for the following reason:
    • absence of competition for technical reasons
Explanation:

Način postizanja uvjeta za ostvarenje interoperabilnosti i integracije sukladno gornjim uvjetima definiran je Hrvatskim okvirom za interoperabilnost (NN 84 od 7.7.2010.) u kojemu je HITRONet temeljna mrežna infrastruktura za međusobno povezivanje tijela javne vlasti u RH, njihov pristup dijeljenoj nacionalnoj poslovno-informatičkoj infrastrukturi, povezivanje sa sustavima i tijelima Europske unije i njenih članica te vezu prema internetu za komunikaciju sa sustavima komercijalnih i neprofitnih organizacija.

Nadalje Zakonom o državnoj informacijskoj infrastrukturi NN 92/14 određeno je citat: „Državna informacijska infrastruktura (DII) je sustav koji čine zajednička državna osnovica za sigurnu razmjenu podataka i alati za interoperabilnost kao što su Metaregistar, tehnički standardi, klasifikacije, javni registri, sustav e-Građani, te mreže državne informacijske infrastrukture HITRONet i CARNet” završen citat.

Vezom na HITRONet Naručitelj osigurava udovoljavanje polazištima definiranim na razini Vlade RH pri ostvarenju svoje namjere da za korištenje ukupnih funkcija informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) i informacijskog sustava tržišta nekretnina (e-Nekretnine) osigura pristup centralnom sustavu za ovlaštene osobe iz Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, jedinica lokalne i regionalne uprave, ovlaštenim procjeniteljima, ali i da udovolji zahtjevima daljnjeg razvoja te širenja primjene, broja i kategorija korisnika (što je kontinuiran proces), za što će biti potrebno osigurati interoperabilnost te standardiziranu funkcionalnu, procesnu i podatkovnu integraciju s drugim sustavima na razini ukupnog javnog sektora RH i prema Europskoj uniji, uz puno udovoljavanje zahtjevima zaštite od neovlaštenog pristupa i izmjena, zaštite osobnih podataka, transparentnosti sustava i osiguranja pristupa javnim podacima (koji su neki od prioriteta definiranih Digitalnim planom za Europu).

Temeljem navedenih propisa ostali korisnici spomenute mreže su tijela državne uprave čija djelatnost nije pružanje usluga koje su predmet nabave. Svi navedeni dokumenti nalaze se u privitku ove dokumentacije o nabavi i čini njen sastavni dio. Iz svega gore navedenoga razvidno je da su ispunjeni uvjeti za donošenje Interne Odluke o imenovanju ovlaštenih predstavnika kao i izrade dokumentacije o nabavi u pregovaračkom postupku bez prethodne objave za nabavu usluge nadogradnje informacijskog sustava tržišta nekretnina „e-Nekretnine“ sa uslugom korištenja i održavanja jer zbog tehničkih razloga koje su ovdje objektivne naravi predmetni ugovor može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt, te se ovaj pregovarački postupak bez prethodne objave vodi s jednim gospodarskim subjektom: Apis IT d.o.o., Paljetkova 18, HR-10000 Zagreb.

Slijedom navedenoga Ministarstvo provodi i pregovarački postupak bez prethodne objave za nabavu usluge nadogradnje informacijskog sustava tržišta nekretnina „e-Nekretnine“ sa uslugom korištenja i održavanja a koje ga zbog tehničkih razloga može izvršiti samo određeni gospodarski subjekt, odnosno pružatelj usluge APIS IT d.o.o., Paljetkova 18, HR-10000 Zagreb. Apis IT d.o.o. jedini je gospodarski subjekt koji djeluje na slobodnom tržištu, koji je korisnik Hitronet računalno komunikacijske mreže i koji jedini može izvršiti uslugu nadogradnje informacijskog sustava tržišta nekretnina „e-Nekretnine“ sa uslugom korištenja i održavanja.

IV.1.3)Information about framework agreement
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure

Section V: Award of contract/concession

Title:

Nabava usluge nadogradnje informacijskog sustava tržišta nekretnina „e-Nekretnine“ sa uslugom korištenja i održavanja

V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of contract award decision:
20/06/2018
V.2.2)Information about tenders
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o.
02994650199
Paljetkova 18
Zagreb
10000
Croatia
Telephone: +385 13885777
E-mail: apis-it@apis-it.hr
Fax: +385 13880504
NUTS code: HR
The contractor/concessionaire will be an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot/concession: 1 317 800.00 HRK
Total value of the contract/lot/concession: 1 317 800.00 HRK
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Croatia
Telephone: +385 14559930
E-mail: dkom@dkom.hr
Fax: +385 14559933

Internet address: www.dkom.hr

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Protiv ove Odluke u pregovaračkom postupku javne nabave bez prethodne objave poziva na nadmetanje može se izjaviti žalba sukladno članku 408. ZJN-a 2016 u roku od 10 dana, i to od dana objave obavijesti za dobrovoljnu ex ante transparentnost u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, u odnosu na slučajeve i okolnosti za odabir postupka, sadržaj dokumentacije o nabavi te postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, HR-10000 Zagreb u pisanom obliku sukladno članku 405. ZJN-a 2016.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Državna komisija za kontrolu postupaka javne
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Croatia
Telephone: +385 14559930
E-mail: dkom@dkom.hr
Fax: +385 14559933

Internet address: www.dkom.hr

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/06/2018

Источник: только для платных аккаунтов

Copyright © 2008-2018, TenderGURU
Все права защищены. Полное или частичное копирование запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта TenderGURU.ru необходима гиперссылка на ресурс.
Электронная почта: info@tenderguru.ru
Многоканальный телефон 8-800-555-89-39
с любого телефона из любого региона для Вас звонок бесплатный!

Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе, и предназначен для юрлиц и индивидуальных предпринимателей,
являющихся участниками размещения государственного и коммерческого заказа.


Недавно мы открыли страницы соцсетях!
Присоединяйтесь и следите за новостями:
facebook vk.com twitter instagram
Наш новый канал в Telegram https://t.me/tenderguru_ru
Политика обработки персональных данных tenderguru.ru
нашли ошибку или неточность на странице?