Телефон: 8-800-555-89-39
закупки и тендеры Хорватия Главная страница Список стран по закупкам

Тендеры Хорватии. Государственные закупки.

Поделиться
ЗарегиструйтесьЗарегиструйтесь и подпишитесь на бесплатную ежедневную рассылку по тендерам!
Все виды закупочной информации: протоколы торгов, победители тендеров, контракты, планы закупок, поставщики и многое другое нужное для успешной работы Вашей организации
Быстрый поиск по тендерам страны

Название тендера
20-03-2019
USLUGE ČIŠĆENJA POSLOVNIH PROSTORIJA (Языки тендера: HR)
Номер тендера: 4736359
Страна: Хорватия (другие тендеры и закупки Хорватии >> )
Сумма контракта: 2 979 685 (Российский рубль) Цена оригинальная: 330 000 (Хорватская куна)
Источник тендера: PROVIA bieterportal
Организация, проводящая закупку: Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE, RIJEKA
20-03-2019
Tromjesečna evidencija ugovora: NABAVA NAJMA RADIOLOŠKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA (Языки тендера: HR)
Номер тендера: 4736358
Страна: Хорватия (другие тендеры и закупки Хорватии >> )
Сумма контракта: 14 446 957 (Российский рубль) Цена оригинальная: 1 600 000 (Хорватская куна)
Источник тендера: PROVIA bieterportal
Организация, проводящая закупку: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
20-03-2019
POGREBNA OPREMA (Языки тендера: HR)
Номер тендера: 4736357
Страна: Хорватия (другие тендеры и закупки Хорватии >> )
Сумма контракта: 2 708 804 (Российский рубль) Цена оригинальная: 300 000 (Хорватская куна)
Источник тендера: PROVIA bieterportal
Организация, проводящая закупку: Komunalni servisi Kutina d.o.o.
20-03-2019
Tromjesečna evidencija ugovora: POTROŠNI MATERJAL ZA CITOSTATSKI POSTUPAK-za potrebe javnih ustanova za koje se provodi zajednička javna nabava (Языки тендера: HR)
Номер тендера: 4736356
Страна: Хорватия (другие тендеры и закупки Хорватии >> )
Сумма контракта: 72 875 868 (Российский рубль) Цена оригинальная: 8 071 000 (Хорватская куна)
Источник тендера: PROVIA bieterportal
Организация, проводящая закупку: Opća bolnica Karlovac
20-03-2019
Biomasa iz drva tvrde listače- SJEČKA (Языки тендера: HR)
Номер тендера: 4736355
Страна: Хорватия (другие тендеры и закупки Хорватии >> )
Сумма контракта: 5 349 889 (Российский рубль) Цена оригинальная: 592 500 (Хорватская куна)
Источник тендера: PROVIA bieterportal
Организация, проводящая закупку: Ministarstvo pravosuđa, Kaznionica u Lepoglavi
20-03-2019
Tromjesečna evidencija ugovora: KUPNJA RIŽE I BRAŠNA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU (Языки тендера: HR)
Номер тендера: 4736354
Страна: Хорватия (другие тендеры и закупки Хорватии >> )
Сумма контракта: 5 553 049 (Российский рубль) Цена оригинальная: 615 000 (Хорватская куна)
Источник тендера: PROVIA bieterportal
Организация, проводящая закупку: Javna ustanova NP Plitvička jezera
20-03-2019
IZGRADNJA SPOMENIKA DOMOVINI (Языки тендера: HR)
Номер тендера: 4736353
Страна: Хорватия (другие тендеры и закупки Хорватии >> )
Сумма контракта: 270 880 440 (Российский рубль) Цена оригинальная: 30 000 000 (Хорватская куна)
Источник тендера: PROVIA bieterportal
Организация, проводящая закупку: Grad Zagreb
20-03-2019
Tromjesečna evidencija ugovora: Opskrba električnom energijom (Языки тендера: HR)
Номер тендера: 4736352
Страна: Хорватия (другие тендеры и закупки Хорватии >> )
Сумма контракта: 1 790 519 707 (Российский рубль) Цена оригинальная: 198 300 000 (Хорватская куна)
Источник тендера: PROVIA bieterportal
Организация, проводящая закупку: Županijski sud u Varaždinu
20-03-2019
Razni lijekovi (Языки тендера: HR)
Номер тендера: 4736351
Страна: Хорватия (другие тендеры и закупки Хорватии >> )
Сумма контракта: 1 860 046 (Российский рубль) Цена оригинальная: 206 000 (Хорватская куна)
Источник тендера: PROVIA bieterportal
Организация, проводящая закупку: Dom zdravlja Zadarske županije
20-03-2019
ELEKTROMATERIJAL ZA ODRŽAVANJE I IZGRADNJU JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE VIR (Языки тендера: HR)
Номер тендера: 4736350
Страна: Хорватия (другие тендеры и закупки Хорватии >> )
Сумма контракта: 13 544 022 (Российский рубль) Цена оригинальная: 1 500 000 (Хорватская куна)
Источник тендера: PROVIA bieterportal
Организация, проводящая закупку: VIR ODRŽAVANJE d.o.o. za komunalne djelatnosti
20-03-2019
Nabava medicinskog potrošnog materijala za potrebe mikrobiologije KBC-a Zagreb II-2 serologija (Языки тендера: HR)
Номер тендера: 4736349
Страна: Хорватия (другие тендеры и закупки Хорватии >> )
Сумма контракта: 14 627 544 (Российский рубль) Цена оригинальная: 1 620 000 (Хорватская куна)
Источник тендера: PROVIA bieterportal
Организация, проводящая закупку: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
20-03-2019
OBNOVA I SANACIJA ULIČNOG I DVORIŠNOG PROČELJA NA ZGRADI, ŠENOINA ULICA 26 (Языки тендера: HR)
Номер тендера: 4736348
Страна: Хорватия (другие тендеры и закупки Хорватии >> )
Сумма контракта: 12 189 620 (Российский рубль) Цена оригинальная: 1 350 000 (Хорватская куна)
Источник тендера: PROVIA bieterportal
Организация, проводящая закупку: Grad Zagreb
20-03-2019
Škola tenisa (Языки тендера: HR)
Номер тендера: 4736347
Страна: Хорватия (другие тендеры и закупки Хорватии >> )
Сумма контракта: 2 600 452 (Российский рубль) Цена оригинальная: 288 000 (Хорватская куна)
Источник тендера: PROVIA bieterportal
Организация, проводящая закупку: DJEČJI VRTIĆ KARLOVAC
20-03-2019
Nabava električne čistilice (Языки тендера: HR)
Номер тендера: 4736346
Страна: Хорватия (другие тендеры и закупки Хорватии >> )
Сумма контракта: 10 835 218 (Российский рубль) Цена оригинальная: 1 200 000 (Хорватская куна)
Источник тендера: PROVIA bieterportal
Организация, проводящая закупку: KD Čistoća d.o.o. za održavanje čistoće i gospodarenje otpadom RIJEKA
20-03-2019
Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOJ MREŽI (Языки тендера: HR)
Номер тендера: 4736345
Страна: Хорватия (другие тендеры и закупки Хорватии >> )
Сумма контракта: 1 074 492 411 (Российский рубль) Цена оригинальная: 119 000 000 (Хорватская куна)
Источник тендера: PROVIA bieterportal
Организация, проводящая закупку: OPĆINSKI SUD U BJELOVARU
20-03-2019
OBNOVA I SANACIJA KROVA, ULIČNOG I DOVRIŠNOG PROČELJA, PAVLA HATZA 26 (Языки тендера: HR)
Номер тендера: 4736344
Страна: Хорватия (другие тендеры и закупки Хорватии >> )
Сумма контракта: 13 092 555 (Российский рубль) Цена оригинальная: 1 450 000 (Хорватская куна)
Источник тендера: PROVIA bieterportal
Организация, проводящая закупку: Grad Zagreb
20-03-2019
Tromjesečna evidencija ugovora: ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE USLUGE U NEPOKRETNOJ MREŽI (Языки тендера: HR)
Номер тендера: 4736343
Страна: Хорватия (другие тендеры и закупки Хорватии >> )
Сумма контракта: 1 074 492 411 (Российский рубль) Цена оригинальная: 119 000 000 (Хорватская куна)
Источник тендера: PROVIA bieterportal
Организация, проводящая закупку: Županijski sud u Varaždinu
20-03-2019
SANACIJA PROČELJA VIŠESTAMBENE ZGRADE, LJUDEVITA POSAVSKOG 4 (Языки тендера: HR)
Номер тендера: 4736342
Страна: Хорватия (другие тендеры и закупки Хорватии >> )
Сумма контракта: 10 112 870 (Российский рубль) Цена оригинальная: 1 120 000 (Хорватская куна)
Источник тендера: PROVIA bieterportal
Организация, проводящая закупку: Grad Zagreb
20-03-2019
KUPNJA LETAKA (Языки тендера: HR)
Номер тендера: 4736341
Страна: Хорватия (другие тендеры и закупки Хорватии >> )
Сумма контракта: 5 255 081 (Российский рубль) Цена оригинальная: 582 000 (Хорватская куна)
Источник тендера: PROVIA bieterportal
Организация, проводящая закупку: Javna ustanova NP Plitvička jezera
20-03-2019
Nabava elektromaterijala, sitnog materijala i ostalog potrošnog materijala za potrebe održavanja elektroenergetskih postrojenja Grupa 3 Za potrebe Prp Split (Языки тендера: HR)
Номер тендера: 4736340
Страна: Хорватия (другие тендеры и закупки Хорватии >> )
Сумма контракта: 24 099 330 (Российский рубль) Цена оригинальная: 2 669 000 (Хорватская куна)
Источник тендера: PROVIA bieterportal
Организация, проводящая закупку: Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
20-03-2019
Ostali reagensi (Языки тендера: HR)
Номер тендера: 4736339
Страна: Хорватия (другие тендеры и закупки Хорватии >> )
Сумма контракта: 2 049 662 (Российский рубль) Цена оригинальная: 227 000 (Хорватская куна)
Источник тендера: PROVIA bieterportal
Организация, проводящая закупку: OPĆA BOLNICA I BOLNICA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN
20-03-2019
Usluga cjelovitog godišnjeg održavanja dizala KBC-a Osijek (Языки тендера: HR)
Номер тендера: 4736338
Страна: Хорватия (другие тендеры и закупки Хорватии >> )
Сумма контракта: 2 618 511 (Российский рубль) Цена оригинальная: 290 000 (Хорватская куна)
Источник тендера: PROVIA bieterportal
Организация, проводящая закупку: Klinički bolnički centar Osijek
20-03-2019
REMONTNI I SANACIJSKI RADOVI KREMACIJSKE PEĆI BR.2 (Языки тендера: HR)
Номер тендера: 4736337
Страна: Хорватия (другие тендеры и закупки Хорватии >> )
Сумма контракта: 5 869 076 (Российский рубль) Цена оригинальная: 650 000 (Хорватская куна)
Источник тендера: PROVIA bieterportal
Организация, проводящая закупку: Grad Zagreb
20-03-2019
Nabava nemedicinske opreme za rad DB i JDK po grupama (Языки тендера: HR)
Номер тендера: 4736336
Страна: Хорватия (другие тендеры и закупки Хорватии >> )
Сумма контракта: 2 279 549 (Российский рубль) Цена оригинальная: 252 460 (Хорватская куна)
Источник тендера: PROVIA bieterportal
Организация, проводящая закупку: Opća bolnica Pula
20-03-2019
Pružanje usluge stacioniranja tegljača za usluge lučkog tegljenja u luci Šibenik (Языки тендера: HR)
Номер тендера: 4736335
Страна: Хорватия (другие тендеры и закупки Хорватии >> )
Сумма контракта: 11 557 565 (Российский рубль) Цена оригинальная: 1 280 000 (Хорватская куна)
Источник тендера: PROVIA bieterportal
Организация, проводящая закупку: LUČKA UPRAVA ŠIBENIK

Copyright © 2008-2019, TenderGURU
Все права защищены. Полное или частичное копирование запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта TenderGURU.ru необходима гиперссылка на ресурс.
Электронная почта: info@tenderguru.ru
Многоканальный телефон 8-800-555-89-39
с любого телефона из любого региона для Вас звонок бесплатный!

Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе, и предназначен для юрлиц и индивидуальных предпринимателей,
являющихся участниками размещения государственного и коммерческого заказа.


Недавно мы открыли страницы соцсетях!
Присоединяйтесь и следите за новостями:
facebook vk.com twitter instagram
Наш новый канал в Telegram https://t.me/tenderguru_ru
Политика обработки персональных данных tenderguru.ru
нашли ошибку или неточность на странице?