Телефон: 8-800-555-89-39
Главная страница Источники иностранных тендеров

Тендеры и закупки: Государственные закупки Монголии


Название тендера
26-10-2016добавить в избранное
Гэр хорооллын хэрэглэгчдийг цахилгаан эрчим хүчээр хангах /Баян-Өлгий, Өлгий сум/
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 811733
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Организация, проводящая закупку: Government procurement agency of Mongolia
18-08-2016добавить в избранное
Хүүхдийн оюуны спортын ордон /Увс, Улаангом сум/
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 647208
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Организация, проводящая закупку: Government procurement agency of Mongolia
18-08-2016добавить в избранное
Үйлдвэр технологийн паркын дэд бүтэц /Архангай, Эрдэнэмандал сум/
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 647207
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Организация, проводящая закупку: Government procurement agency of Mongolia
18-08-2016добавить в избранное
Дарь Эх цогцолборын авто замын ажил /Улаанбаатар, Баянзүрх дүүрэг, 21-р хороо/
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 647206
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Организация, проводящая закупку: Government procurement agency of Mongolia
18-08-2016добавить в избранное
Хөдөө орон нутгийн алслагдсан сум суурин газарт үүрэн холбооны үйлчилгээ хүргэх
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 647205
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Организация, проводящая закупку: Government procurement agency of Mongolia
18-08-2016добавить в избранное
Хөдөө орон нутгийн алслагдсан сум, суурин газарт утасгүй болон суурин өргөн зурвасын сүлжээ байгуулах, интернетийн үйлчилгээ хүргэх
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 647204
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Организация, проводящая закупку: Government procurement agency of Mongolia
18-08-2016добавить в избранное
Хорооллын доторх зам, тохижилт /Улаанбаатар, Сонгинохайрхан дүүрэг/
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 647203
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Организация, проводящая закупку: Government procurement agency of Mongolia
18-08-2016добавить в избранное
Үндэсний аудитын газрын техник, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 647202
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Организация, проводящая закупку: Government procurement agency of Mongolia
18-08-2016добавить в избранное
Өндөр хурдны өргөн зурвасын сүлжээнд холбогдоогүй суманд бага оврын сансрын холбооны систем (VSAT) ашиглан интернетийн үйлчилгээ хүргэх
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 647201
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Организация, проводящая закупку: Government procurement agency of Mongolia
18-08-2016добавить в избранное
Тоон радиогийн үйлчилгээнд шилжих хэрэглэгчийн судалгаа ба тоон радиогоор хангах зах зээлийн судалгаа
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 647200
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Организация, проводящая закупку: Government procurement agency of Mongolia
18-08-2016добавить в избранное
Иргэдийн мэдээллийн технологийн хэрэглээний өнөөгийн байдлын талаарх судалгаа
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 647199
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Организация, проводящая закупку: Government procurement agency of Mongolia
18-08-2016добавить в избранное
Ялтныг ажлын байраар хангах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 647198
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Организация, проводящая закупку: Government procurement agency of Mongolia
18-08-2016добавить в избранное
Эд хөрөнгийн цахим бүртгэлийн системийн серверийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 647197
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Организация, проводящая закупку: Government procurement agency of Mongolia
18-08-2016добавить в избранное
13 аймгийн эд хөрөнгийн цахим бүртгэлийн орчинг бүрдүүлэх тавилга хэрэгслээр хангах
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 647196
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Организация, проводящая закупку: Government procurement agency of Mongolia
18-08-2016добавить в избранное
Тоон радиогийн үйлчилгээнд шилжих хэрэглэгчийн судалгаа ба тоон радиогоор хангах зах зээлийн судалгаа
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 647195
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Организация, проводящая закупку: Government procurement agency of Mongolia
18-08-2016добавить в избранное
Procuring of STEM educational tools for primary school children
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 647194
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Организация, проводящая закупку: Government procurement agency of Mongolia
20-07-2016добавить в избранное
Procuring of STEM educational tools for primary school children
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 568251
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Организация, проводящая закупку: Government procurement agency of Mongolia
05-07-2016добавить в избранное
Тоон радиогийн үйлчилгээнд шилжих хэрэглэгчийн судалгаа ба тоон радиогоор хангах зах зээлийн судалгаа
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 527012
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Организация, проводящая закупку: Government procurement agency of Mongolia
04-07-2016добавить в избранное
13 аймгийн эд хөрөнгийн цахим бүртгэлийн орчинг бүрдүүлэх тавилга хэрэгслээр хангах
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 526292
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Организация, проводящая закупку: Government procurement agency of Mongolia
27-06-2016добавить в избранное
Иргэдийн мэдээллийн технологийн хэрэглээний өнөөгийн байдлын талаарх судалгаа
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 508874
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Организация, проводящая закупку: Government procurement agency of Mongolia
27-06-2016добавить в избранное
Эд хөрөнгийн цахим бүртгэлийн системийн серверийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 508873
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Организация, проводящая закупку: Government procurement agency of Mongolia
24-06-2016добавить в избранное
Ялтныг ажлын байраар хангах үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 502911
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Организация, проводящая закупку: Government procurement agency of Mongolia
24-06-2016добавить в избранное
Иргэдийн мэдээллийн технологийн хэрэглээний өнөөгийн байдлын талаарх судалгаа
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 502910
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Организация, проводящая закупку: Government procurement agency of Mongolia
10-06-2016добавить в избранное
Үндэсний аудитын газрын техник, тоног төхөөрөмж /Улаанбаатар, Чингэлтэй дүүрэг/
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 469927
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Организация, проводящая закупку: Government procurement agency of Mongolia
10-06-2016добавить в избранное
Тоон радиогийн үйлчилгээнд шилжих хэрэглэгчийн судалгаа ба тоон радиогоор хангах зах зээлийн судалгаа
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 469670
Страна: Монголия (другие тендеры и закупки Монголии >> )
Организация, проводящая закупку: Government procurement agency of Mongolia


Copyright © 2004-2017, TenderGURU
Все права защищены. Полное или частичное копирование запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта TenderGURU.ru необходима гиперссылка на ресурс.
Электронная почта: info@tenderguru.ru
Многоканальный телефон 8-800-555-89-39
с любого телефона из любого региона для Вас звонок бесплатный!