Телефон: 8-800-555-89-39
Главная страница Источники иностранных тендеров

Тендеры и закупки: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Поделиться
ЗарегиструйтесьЗарегиструйтесь и подпишитесь на бесплатную ежедневную рассылку по тендерам!
Все виды закупочной информации: протоколы торгов, победители тендеров, контракты, планы закупок, поставщики и многое другое нужное для успешной работы Вашей организации
Быстрый поиск по тендерам источника
Название тендера
20-06-2019
S - PZI - Sanacija plazovitega območja Lopaca v km 11,5 na cesti R2-423/1281 Črnolica – Lesično (Языки тендера: SI)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 5179507
Страна: Словения (другие тендеры и закупки Словении >> )
Источник тендера: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Осталось 14 дней
Организация, проводящая закупку: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
19-06-2019
G - Rekonstrukcija R1-231/1325 Gibina-Razkrižje, od km 0+000 do km 0+160 in od km 0+330 do km 0+570 (Языки тендера: SI)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 5166624
Страна: Словения (другие тендеры и закупки Словении >> )
Источник тендера: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Осталось 14 дней
Организация, проводящая закупку: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
14-06-2019
S - Izvedba centralnega nadzornega sistema SCADA s pripadajočimi zunanjimi in notranjimi napravami na železniški progi št. 30 Zidani Most- Šentilj- d.m. (Языки тендера: SI)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 5154577
Страна: Словения (другие тендеры и закупки Словении >> )
Источник тендера: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Осталось 24 дней
Организация, проводящая закупку: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
14-06-2019
G - Vzpostavitev daljinskega vodenja železniškega prometa na javni železniški infrastrukturi v Republiki Sloveniji (Языки тендера: SI)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 5154576
Страна: Словения (другие тендеры и закупки Словении >> )
Источник тендера: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Осталось 24 дней
Организация, проводящая закупку: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
12-06-2019
S - Izdelava izvedbenih načrtov za izvedbo izvennivojskih dostopov na žel. postajah Laze, Kresnice, Šentjur, Ponikva in Rače ter ureditev postaje Litija (Языки тендера: SI)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 5135952
Страна: Словения (другие тендеры и закупки Словении >> )
Источник тендера: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Осталось 22 дней
Организация, проводящая закупку: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
10-06-2019
S - Izdelava DGD in PZI novogradnje navezovalne ceste Dramlje-Šentjur, od km 0.000-km 6.100 (od AC priključka Dramlje-priključek na G2-107) (Языки тендера: SI)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 5128622
Страна: Словения (другие тендеры и закупки Словении >> )
Источник тендера: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Осталось 45 дней
Организация, проводящая закупку: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
10-06-2019
S - Okvirni sporazum: Izdelava receptur za hladno reciklažo s cementom in penjenim bitumnom na državnih cestah v RS za obdobje štirih let (Языки тендера: SI)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 5122383
Страна: Словения (другие тендеры и закупки Словении >> )
Источник тендера: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Осталось 20 дней
Организация, проводящая закупку: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
10-06-2019
S - Okvirni sporazum: Izdelava receptur za hladno reciklažo s cementom in penjenim bitumnom na državnih cestah v RS za obdobje štirih let (Языки тендера: SI)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 5122382
Страна: Словения (другие тендеры и закупки Словении >> )
Источник тендера: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Осталось 20 дней
Организация, проводящая закупку: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
08-06-2019
S - Izdelava IZP rekonstrukcije regionalne ceste R3-694/1268 Velenje-Dobrteša vas, od km 5+310 do km 6+700 (Языки тендера: SI)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 5119046
Страна: Словения (другие тендеры и закупки Словении >> )
Источник тендера: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Осталось 3 дней
Организация, проводящая закупку: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
08-06-2019
S - PZI - Sanacija plazov "Grahovo II. faza" na cesti R2-403/1072 Kneža - Podbrdo v km 4,070 (Языки тендера: SI)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 5119045
Страна: Словения (другие тендеры и закупки Словении >> )
Источник тендера: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Осталось 2 дней
Организация, проводящая закупку: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
08-06-2019
S - Izdelava analize zemljine in tolčenca na območju ureditve vozlišča z ureditvijo železniške postaje Pragersko (Языки тендера: SI)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 5119044
Страна: Словения (другие тендеры и закупки Словении >> )
Источник тендера: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Осталось 6 дней
Организация, проводящая закупку: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
08-06-2019
G - Rekonstrukcija ceste RT 903/1021 Idrsko - Livek od km 1.00 do km 2.300 (Языки тендера: SI)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 5119043
Страна: Словения (другие тендеры и закупки Словении >> )
Источник тендера: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Осталось 3 дней
Организация, проводящая закупку: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
08-06-2019
G - Ojačitev vozišča na cesti G2-105, odsek 1511 Novo mesto(Krka) od km 0.000 do km 0.900 (Языки тендера: SI)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 5119042
Страна: Словения (другие тендеры и закупки Словении >> )
Источник тендера: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Осталось 9 дней
Организация, проводящая закупку: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
08-06-2019
G - Rekonstrukcija križišča Maharovec na regionalni cesti R2-419/1204 Novo mesto - Šentjernej in lokalne ceste LC 394011 (Языки тендера: SI)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 5119041
Страна: Словения (другие тендеры и закупки Словении >> )
Источник тендера: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Осталось 3 дней
Организация, проводящая закупку: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
05-06-2019
S - Novelacija in dopolnitev projekta PGD, PZI za zahodno obvoznico Maribora odsek Lackova cesta - Kardeljeva cesta od km 3+600 do km 4+840 (Языки тендера: SI)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 5109250
Страна: Словения (другие тендеры и закупки Словении >> )
Источник тендера: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Организация, проводящая закупку: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
05-06-2019
G - Sanacija plazov in usadov na cesti R3-726/1324 Stročja vas - Pavlovci, v km 3,915; v km 4,100; v km 6,457 in v km 6,654 (Языки тендера: SI)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 5109249
Страна: Словения (другие тендеры и закупки Словении >> )
Источник тендера: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Осталось 2 дней
Организация, проводящая закупку: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
05-06-2019
G - Rekonstrukcija križišča na regionalni cesti R1-210/1107 Preddvor - Kranj (Primskovo) v km 0,800 - TUPALIČE (Языки тендера: SI)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 5109248
Страна: Словения (другие тендеры и закупки Словении >> )
Источник тендера: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Осталось 2 дней
Организация, проводящая закупку: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
05-06-2019
S - Elaborat pasivne protihrupne zaščite ob cesti R2-452/0368 Hrušica – Javornik od km 0,000 do km 6,400 (Языки тендера: SI)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 5102932
Страна: Словения (другие тендеры и закупки Словении >> )
Источник тендера: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Организация, проводящая закупку: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
31-05-2019
G - Razširitev hodnika mostu čez Tolminko v Tolminu G2-102/1040 (GO0129) Idrija-Tolmin v km 2.600 (Языки тендера: SI)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 5087100
Страна: Словения (другие тендеры и закупки Словении >> )
Источник тендера: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Организация, проводящая закупку: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
31-05-2019
G - Sanacija zalednih brežin na G2-102/1037 Dolenja Trebuša – Želin od km 3.580 do km 7.100 (Языки тендера: SI)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 5087099
Страна: Словения (другие тендеры и закупки Словении >> )
Источник тендера: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Организация, проводящая закупку: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
30-05-2019
S - Izdelava IZP in izvedbenega načrta za gradnjo podhoda za pešce in kolesarje s kolesarsko in peš infrastrukturo na območju žel. postajališča Pavlovci (Языки тендера: SI)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 5083477
Страна: Словения (другие тендеры и закупки Словении >> )
Источник тендера: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Организация, проводящая закупку: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
30-05-2019
G - Izvedba podatkovnega omrežja za daljinsko vodenje prometa na javni železniški infrastrukturi (Языки тендера: SI)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 5083476
Страна: Словения (другие тендеры и закупки Словении >> )
Источник тендера: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Осталось 10 дней
Организация, проводящая закупку: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
29-05-2019
G - Dobava in vgradnja 18 stabilnih tirnih mazalnih naprav ter 1 stabilne mazalne in protihrupne naprave na slovenskem železniškem omrežju (Языки тендера: SI)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 5075631
Страна: Словения (другие тендеры и закупки Словении >> )
Источник тендера: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Осталось 6 дней
Организация, проводящая закупку: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
28-05-2019
S - Izvajanje konzultantskih storitev pri realizaciji investicij na državnih cestah za časovno obdobje 2019-2021 / PROJEKT VZHOD (Языки тендера: SI)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 5070561
Страна: Словения (другие тендеры и закупки Словении >> )
Источник тендера: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Осталось 9 дней
Организация, проводящая закупку: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
27-05-2019
S - Izdelava IZP in PZI rekonstrukcije R2-454/1400 Miklavž-Hajdina, od km 0+970 do km 2+700 (skozi Miklavž) (Языки тендера: SI)
(примерный перевод на русский: для просмотра переводов надо зарегистрироваться на сайте)
Номер тендера: 5064169
Страна: Словения (другие тендеры и закупки Словении >> )
Источник тендера: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Организация, проводящая закупку: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturoCopyright © 2008-2019, TenderGURU
Все права защищены. Полное или частичное копирование запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта TenderGURU.ru необходима гиперссылка на ресурс.
Электронная почта: info@tenderguru.ru
Многоканальный телефон 8-800-555-89-39
с любого телефона из любого региона для Вас звонок бесплатный!

Портал отображает информацию о закупках, публикуемых в сети интернет
и находящихся в открытом доступе, и предназначен для юрлиц и индивидуальных предпринимателей,
являющихся участниками размещения государственного и коммерческого заказа.


Недавно мы открыли страницы соцсетях!
Присоединяйтесь и следите за новостями:
facebook vk.com twitter instagram
Наш новый канал в Telegram https://t.me/tenderguru_ru
Политика обработки персональных данных tenderguru.ru
нашли ошибку или неточность на странице?